Green Steel

TOWARDS A FUTURE WE REALLY WANT.

De klimaatcrisis is urgent

Het is daarom noodzakelijk dat wij onze CO2 uitstoot zo snel mogelijk reduceren en daarmee bijdragen aan de klimaatdoelstellingen. Ook in de staalindustrie is dit een heel belangrijk onderwerp. Daarom zijn staalproducenten hier ook volop mee aan de slag: investeren in nieuwe en schonere technieken, oplossingen bedenken die innovatief en concurrerend kunnen zijn.

Stap voor stap aansluiten bij klimaatdoelstellingen

Vanuit KS Service Center zijn we hierin ook zeer actief. We maken daarom bepaalde keuzes in sourcing en inkoop, die aansluiten bij de klimaatdoelstellingen. Omdat we hier veel waarde aan hechten, voor onszelf en voor de toekomst van onze kinderen.

Wij kunnen u daarom “Green Steel” aanbieden! Dit is staal dat wordt voorzien vanuit een duurzame supply chain met de mogelijkheid om deze duurzaamheid in te brengen in de CO2 boekhouding. Vraag ernaar bij onze accountmanagers, Peter van Vugt en Gregory Rombaut, of stuur je verzoek voor de digitale brochure via contact@ksservicecenter.com.

Contact

Een gestapelde nog niet geslitte coil sendzimir verzinkt staal