Een terugblik op Q1 2024

Het is verbazingwekkend hoe snel de tijd vliegt als je bezig bent met dingen die je leuk vindt, nietwaar? Bij KS Service Center kijken we met trots terug op de eerste maanden van 2024, waarin we ons hebben gericht op enkele belangrijke duurzaamheidsinitiatieven.

Een van de meest opvallende projecten waar we momenteel aan werken, is het volledig in kaart brengen van onze CO₂-uitstoot. Dit doen we door middel van de CO₂-Prestatieladder, waarbij we streven naar trede 3-certificering. Trede 3 houdt in dat we het terugdringen van onze CO₂ uitstoot serieus en gestructureerd aanpakken. [Lees meer] Het is een uitdagend traject, maar het verzamelen van data en verkrijgen van inzichten helpt ons om een solide basis te leggen voor ambitieuze doelstellingen met betrekking tot het systematisch terugdringen van CO₂-reductie. We hebben onszelf ten doel gesteld om in juni gecertificeerd te worden voor onze CO₂-uitstoot, en we zijn vastbesloten om deze mijlpaal te behalen.

In onze voortdurende zoektocht naar verbeteringen in onze ketensamenwerking hebben we recentelijk een succesvol traject afgerond met een van onze staalleveranciers. Samen hebben we besloten om het transport vanaf de staalfabriek in Bremen via het spoor te laten verlopen in plaats van over de weg. Dit resulteert in een aanzienlijke CO₂-besparing van ruim 2.000 ton per jaar, wat overeenkomt met de CO₂-uitstoot van meer dan 100 huishoudens. Een geweldige prestatie waar we trots op zijn!

Onze verkoopteams, onder leiding van Peter en Gregory, blijven zich structureel inzetten voor duurzaamheid. Ze voeren constructieve gesprekken met onze partners over de mogelijkheden van duurzaam geproduceerd staal, de herkomst, de productieprocessen en de toekomstige marktontwikkelingen. Het onderwerp CO₂-reductie in de staalindustrie wordt steeds relevanter, en we zien hoe deze bewustwording groeit en er meer en meer naar gehandeld wordt. Als uw betrouwbare partner blijven we goed geïnformeerd en streven we ernaar om u optimaal te voorzien van informatie die u nodig heeft.

Zo kunnen we samen werken aan verduurzaming van de keten, én voorop lopen in de markt.

Met duurzame groeten,

Corné Rottier - Managing Director, KS Service Center