Interview over ketensamenwerking

Paul van der Meer is Operations Manager en Milieucoördinator bij Van der Valk Solar Systems. In dit interview legt Paul de motivatie van Van der Valk uit om te verduurzamen en waarom ze daarbij hebben gekozen voor duurzaam geproduceerd staal van KS Service Center. Paul geeft ons inzicht in hoe deze samenwerking bijdraagt aan de verduurzaming van hun montagesystemen voor zonnepanelen en welke impact dit heeft op hun bedrijfsvoering en de bredere keten.

Kunt u ons vertellen wat Van der Valk doet?

  • Van der Valk Solar Systems ontwikkelt en produceert montagesystemen voor zonnepanelen voor alle ondergronden, maar met name platte en schuine daken. Ik heb, naast mijn rol als Operations Manager, nog een functie als Milieucoördinator. Dit betekent dat ik mij bezighoud met alle milieutechnische zaken en de bijbehorende certificeringen.

Waarom heeft uw bedrijf gekozen voor duurzaam geproduceerd staal (Green Steel) van KS Service Center?

  • Duurzaamheid is één van de vier kernwaarden van ons bedrijf. Dit betekent dat we continu zoeken naar mogelijkheden om onze producten te verduurzamen. Dit kan onder andere door te zorgen voor een langere levensduur, mogelijkheden tot hergebruik van de onderdelen aan het einde van de gebruiksduur en recycling. Daarnaast kunnen we onze invloed in de keten aanwenden om ook daar verder te komen op het gebied van verduurzaming van (productie)processen. Het gebruik van duurzaam geproduceerd staal past perfect bij onze missie, aangezien het bijdraagt aan de vergroening van de staalproductie.

Wat zijn de specifieke toepassingen of projecten waarvoor u het duurzaam geproduceerd staal van KS Service Center gaat gebruiken?

  • Het ValkPro+ montagesysteem, voor het installeren van zonnepanelen op platte daken, bestaat voor een groot gedeelte uit stalen onderdelen. Dit montagesysteem is erg populair en wordt in vele landen in Europa toegepast. Het is ons plan om stapsgewijs de stalen onderdelen van dit systeem om te zetten naar duurzaam geproduceerd staal.

Hoe hebt u geleerd over duurzaam geproduceerd staal?

  • KS Service Center is al geruime tijd een belangrijke partner voor ons en we werken nauw samen tijdens de ontwikkeling van nieuwe producten. Ze hebben ons uitgenodigd om de mogelijkheden van Green Steel te bespreken. Na enige gesprekken waren we ervan overtuigd dat dit de juiste keuze was voor onze duurzaamheidsdoelstellingen.

Kunt u ons iets vertellen over de impact van duurzaamheid op uw bedrijf en welke rol duurzaam geproduceerd staal hierin speelt?

  • Duurzaamheid heeft een enorme impact op ons bedrijf, niet alleen vanuit onze eigen kernwaarden, maar ook vanwege de groeiende vraag vanuit onze klanten. Duurzaam geproduceerd staal helpt ons om de processen in de keten te verduurzamen, waardoor we de totale CO2-voetafdruk van onze producten kunnen verlagen.