Staal in de circulaire economie

Circulair bouwen geeft staal een belangrijke rol in de circulaire economie. Door circulair staal te gebruiken, kunnen we een duurzamere wereld creëren en bijdragen aan een betere toekomst voor ons allemaal. Als specialist in bandstaal en plaat kunnen wij u perfect adviseren welk type staal perfect is voor uw circulaire project.

  • Wat zijn de belangrijkste voordelen van circulariteit?
  • Welke unieke eigenschappen heeft staal?
  • Wat maakt staal perfect voor circulair bouwen?

Na het lezen van dit blog weet u alles over de unieke eigenschappen van staal en de belangrijke rol die staal heeft in het verduurzamen van onze maatschappij.

Waarom is Circulariteit belangrijk?

Een circulaire economie is een belangrijk instrument om vervuiling op het gebied van klimaat en biodiversiteit aan te pakken. Het efficiënter en langer gebruiken en hergebruiken van grondstoffen vermindert uitstoot van broeikasgassen. Circulariteit heeft drie belangrijke voordelen:

  • minder afval
  • minder CO2-uitstoot
  • minder gebruik van schaarse grondstoffen

Circulair staal en KS Service Center

Tijdens het slitproces plannen en werken wij zeer nauwkeurig om schroot te minimaliseren. Het weinige restmateriaal wordt vanaf de band direct afgevoerd en gerecycled.

Belangrijke rol voor staal in de circulaire economie

Onze klanten en ketenpartners maken veelal producten die aan het einde van de levensduur van een gebouw kunnen worden hergebruikt. De onderdelen die niet herbruikbaar zijn worden gerecycled.

Daarnaast heeft u bij ons ook de keuze uit duurzaam geproduceerd bandstaal; zoals gerecycled RRP staal uit een elektrische vlamboogoven (Eaf) of gecertificeerd Green steel.

Uniek: staal is oneindig recyclebaar en heeft een lange levensduur

Staal is met een recyclingspercentage van 80% tot 95% wereldwijd het meest gerecyclede materiaal. Daarnaast kan staal zonder kwaliteitsverlies oneindig worden gerecycled,.

In theorie kan al het nieuwe staal gemaakt worden van gerecycled staal. Praktisch is dit nog niet haalbaar vanwege de lange levensduur van staalproducten, gezien de sterkte en duurzaamheid van staal. Circa 75% van de staalproducten die ooit zijn gemaakt zijn nog steeds in gebruik. Gebouwen en andere structuren van staal kunnen 40 tot 100 jaar meegaan en indien goed onderhouden nog veel langer. Over de 140 jarige Brooklyn Bridge in New York rijden nog steeds dagelijks 120.000 auto’s.

Deze unieke eigenschappen maken dat voor staal in diverse sectoren een grote rol is weggelegd in de circulaire economie.

Bandstaal is perfect te verwerken voor circulair bouwen

De bouwsector is verantwoordelijk voor circa 50% van het grondstoffenverbruik in Nederland. Bandstaal is perfect te verwerken tot stalen onderdelen die in de bouw worden gebruikt. Stalen onderdelen die in de bouw worden gebruikt, zoals draagconstructies en gevels kunnen door hun modulaire- en demontabele ontwerp aan het einde van de levensduur volledig worden gedemonteerd en zonder kwaliteitsverlies worden hergebruikt of gerecycled.

Op weg naar een circulaire economie

De duurzaamheid en flexibiliteit van staal maakt het zeer geschikt voor de circulaire economie.
Een circulaire toepassing van staal is ook in verscheidene andere sectoren mogelijk. Het is daarbij van belang om in de ontwerpfase al na te denken over de mogelijkheden tot hergebruik of het reduceren van grondstoffen, zodat de levensduur van materialen en producten aanzienlijk verlengd kan worden.

Green Steel

Denk voor uw circulaire project zeker ookaan groen staal, om uw CO2 uitstoot nog verder te verlagen. Diverse West-Europese Staalleveranciers zijn druk bezig met het drastisch verminderen en zelfs tot 0 terugbrengen van hun CO2-uitstoot. Wilt u meer weten over groen bandstaal of plaat, neem dan vooral contact met ons op!