Staal in de circulaire staal economie

Circulair bouwen geeft staal een belangrijke rol in de circulaire economie. Door circulair staal te gebruiken, kunnen we een duurzamere wereld creëren en bijdragen aan een betere toekomst voor ons allemaal. Als specialist in bandstaal en plaat kunnen wij u perfect adviseren welk type staal perfect is voor uw circulaire project.

  • Wat zijn de belangrijkste voordelen van circulariteit?
  • Welke unieke eigenschappen heeft circulairstaal?
  • Wat maakt staal perfect voor de circulaire staalbouw?

Na het lezen van dit blog weet u alles over de unieke eigenschappen van staal en de belangrijke rol die staal heeft in het verduurzamen van onze maatschappij.

Waarom is Circulariteit belangrijk?

Een circulaire economie is een belangrijk instrument om vervuiling op het gebied van klimaat en biodiversiteit aan te pakken. Het efficiënter en langer gebruiken en hergebruiken van grondstoffen vermindert uitstoot van broeikasgassen. Circulariteit heeft drie belangrijke voordelen:

  • minder afval
  • minder CO2-uitstoot
  • minder gebruik van schaarse grondstoffen

Circulair staal en KS Service Center

Tijdens het slitproces plannen en werken wij zeer nauwkeurig om schroot te minimaliseren. Het weinige restmateriaal wordt vanaf de band direct afgevoerd en gerecycled.

Belangrijke rol voor staal in de circulaire economie

Onze klanten en ketenpartners maken veelal producten die aan het einde van de levensduur van een gebouw kunnen worden hergebruikt. De onderdelen die niet herbruikbaar zijn worden gerecycled.

Daarnaast heeft u bij ons ook de keuze uit duurzaam geproduceerd bandstaal; zoals gerecycled RRP staal uit een elektrische vlamboogoven (Eaf) of gecertificeerd Green steel.

Uniek: staal is oneindig recyclebaar en heeft een lange levensduur

In theorie kan al het nieuwe staal gemaakt worden van gerecycled staal. Praktisch is dit nog niet haalbaar vanwege de lange levensduur van staalproducten, gezien de sterkte en duurzaamheid van staal. Circa 75% van de staalproducten die ooit zijn gemaakt zijn nog steeds in gebruik. Gebouwen en andere structuren van staal kunnen 40 tot 100 jaar meegaan en indien goed onderhouden nog veel langer. Over de 140 jarige Brooklyn Bridge in New York rijden nog steeds dagelijks 120.000 auto’s.

Deze unieke eigenschappen maken dat voor staal in diverse sectoren een grote rol is weggelegd in de circulaire economie.

Bandstaal is perfect te verwerken voor circulair bouwen

Op weg naar een circulaire economie


Green Steel

Diverse West-Europese Staalleveranciers contact