Green Steel

De klimaatcrisis is urgent!
Het is noodzakelijk dat wij onze CO2 uitstoot zo snel mogelijk reduceren en daarmee bijdragen aan de klimaatdoelstellingen.

Ook in de staalindustrie is dit een heel belangrijk onderwerp. Daarom zijn staalproducenten hier ook volop mee aan de slag:
  • investeren in nieuwe en schonere technieken,
  • oplossingen bedenken die innovatief en concurrerend kunnen zijn.
  • stap voor stap aansluiten bij klimaatdoelstellingen.
TOWARDS A FUTURE WE REALLY WANT

Vanuit KS Service Center zijn we hierin ook zeer actief. We maken daarom bepaalde keuzes in sourcing en inkoop, die aansluiten bij de klimaatdoelstellingen. Omdat we hier veel waarde aan hechten, voor onszelf en voor de toekomst van onze kinderen.

Green Steel

Wij kunnen vanaf heden GREEN STEEL aanbieden! Dit is CO2 neutraal geproduceerd staal, getoetst door een onafhankelijk internationaal bureau.
Vraag ernaar bij onze accountmanagers, Peter Van Vugt en Gregory Rombaut, of stuur uw verzoek voor de digitale brochure via contact@ksservicecenter.com.


Services you really want.